Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Sport olimpijski i paralimpijski

Ruch sportu olimpijskiego i paraolimpijskiego jest jedną z najcenniejszych i najtrwalszych inicjatyw w świecie globalnego sportu. Od 2021 roku obowiązuje też nowe motto wprowadzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski: „Szybciej, wyżej, silniej – razem”. Dołączając słowo razem, organizacja wyraźnie wskazuje, że najważniejsza jest współpraca, szacunek, solidarność.

To hasło bliskie jest także Narodowym Agencjom Antydopingowym, które na co dzień dbają o czysty sport, ale szczególnie w okresie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich jednoczą swoje siły ponad granicami państw.

Poniżej prezentujemy ważne dokumenty dla sportowców wybierających się na Igrzyska Olimpijskie i Paralimpijskie: