Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zespół Naukowy POLADA

Zespół Naukowy POLADA

jest organem składającym się z obecnych i byłych sportowców, których głównym zadaniem jest doradztwo w zakresie funkcjonowania i kierunków rozwoju Polskiej Agencji Antydopingowej, zarówno w kontekście sportu zawodowego jak i amatorskiego.

Skład Zespołu Naukowego:

dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Przewodniczący Zespołu

Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 20 lat (1994-2015) związany z Instytutem Sportu w Warszawie (w latach 1996-2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Badań Antydopingowych, a w latach 2009-2015 dyrektora Instytutu). Redaktor naukowy książki Doping w sporcie, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2020). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki antydopingowej oraz diagnostyki laboratoryjnej wykorzystywanej w monitoringu zdrowia i efektów treningowych sportowców.

dr hab. Marta Nowacka-Chmielewska

Członek Zespołu

dr Olga Surała

Członek Zespołu

dr Raphael Faiss

Członek Zespołu

dr Paweł Zembura

Członek Zespołu