Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zespół Naukowy POLADA

Zespół Naukowy POLADA

jest organem składającym się z obecnych i byłych sportowców, których głównym zadaniem jest doradztwo w zakresie funkcjonowania i kierunków rozwoju Polskiej Agencji Antydopingowej, zarówno w kontekście sportu zawodowego jak i amatorskiego.

Skład Zespołu Naukowego:

dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Przewodniczący Zespołu

Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 20 lat (1994-2015) związany z Instytutem Sportu w Warszawie (w latach 1996-2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Badań Antydopingowych, a w latach 2009-2015 dyrektora Instytutu). Redaktor naukowy książki Doping w sporcie, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2020). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki antydopingowej oraz diagnostyki laboratoryjnej wykorzystywanej w monitoringu zdrowia i efektów treningowych sportowców.

dr hab. Marta Nowacka-Chmielewska

Członek Zespołu

Doktor hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnością neurofarmakologia. Absolwentka biotechnologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Profesor w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej oraz Kierownik Laboratorium Badań Molekularnych w Instytucie Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Specjalista w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik i współwykonawca projektów badawczych podejmujących tematykę wpływu przewlekłego stresu, aktywności fizycznej, treningu oraz diety na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w modelach zwierzęcych. Autorka publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu neurobiologii. Członkini Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Federation of European Neuroscience Societies (FENS), oraz European Brain and Behavior Society (EBBS).
Prywatnie przede wszystkim mama z zamiłowaniem do podróży, literatury i sportu.

 

dr Olga Surała

Członek Zespołu

Adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia i Dietetyki , Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów  podyplomowych na kierunku Psychodietetyka, Uniwersytetu SWPS. Ukończyła kurs z zakresu dietetyki sportowej Mastermind In Sports Nutrition prowadzony przez  prof. Askera Jeukendrupa. Była zawodniczka pływania. Aktualnie współpracuje z kadrą narodową kobiet Polskiego Związku Kajakowego.  Autor lub współautor publikacji naukowych, dotyczących min. oceny składu ciała, stanu odżywienia i zachowań żywieniowych sportowców.

dr Raphael Faiss

Członek Zespołu

dr Paweł Zembura

Członek Zespołu

dr Magdalena Żmuda-Pałka

Członek Zespołu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jako doktor nauk o kulturze fizycznej pracuje obecnie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie zajmuje się socjologią oraz socjologią sportu. Jednym z głównych jej zainteresowań badawczych jest doping w sporcie. W swojej pracy dydaktycznej i naukowej zwraca uwagę na podnoszenie świadomości na temat przyjmowania niedozwolonych środków przez profesjonalnych sportowców, jak i osób rekreacyjnie uprawiających sport. Jako kierownik Pracowni Olimpizmu w krakowskiej AWF szczególnie zwraca uwagę na ducha fair play w trakcie trwania imprez sportowych.