Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Materiały edukacyjne

Przekazujemy do dyspozycji specjalnie przygotowany pakiet edukacyjny. Materiał ten zawiera gotowe do pobrania i dowolnego wykorzystania prezentacje, które poruszają najważniejsze zagadnienia związane ze zwalczaniem dopingu w sporcie. Naszą intencją jest, aby te informacje mogły trafić do jak najszerszego grona osób związanych ze sportem, a w szczególności do młodych zaczynających swoją sportową przygodę zawodników. Zachęcamy do przeglądu i wykorzystania powyższych treści przez Polskie Związki Sportowe, trenerów, nauczycieli Szkół Mistrzostwa Sportowego, instruktorów, a przede wszystkim zawodników i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowany pod względem prezentowanych informacji materiał pozwoli wszystkim z Państwa odszukać preferowaną tematykę.

Proponujemy, aby wybrane przez Państwa prezentacje mogły być częścią programu szkoleniowego realizowanego podczas treningów w klubach, treningów w ramach obozów sportowych czy na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach. Niech inspirowane przez kierownictwo związków sportowych, dyrektorów szkół, trenerów i nauczycieli, a przedstawiane w formie prelekcji, pogawędki czy prezentacji multimedialnej zagadnienia walki z dopingiem staną się ważnym elementem ogólnej edukacji oraz wzrostu świadomości co do zagrożeń jakie niesie ze sobą niedozwolony doping.

Doping w sporcie

zdrowotne skutki jego stosowania – 3 stopnie wiedzy na temat dopingu: