Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Przepisy POLADA

Najważniejszym i najbardziej obszernym dokumentem w obszarze prawa antydopingowego w Polsce są Przepisy Antydopingowe POLADA, których założenia tworzone są na bazie międzynarodowego, obowiązującego na całym globie Światowego Kodeksu Antydopingowego. W przepisach można znaleźć informacje dotyczące definicji dopingu, listy substancji i metod zabronionych, zarządzania wynikami, analizy próbek, prowadzenia śledztw antydopingowych a także przepisy związane z zadaniami i obowiązkami związków sportowych czy Polskiej Agencji Antydopingowej. Na stronie obok Przepisów Antydopingowych POLADA publikujemy również ważne Regulaminy związane z pracą POLADA.  Istotne informacje w tym zakresie znajdują się w działach: Kontrole oraz Śledztwa.