Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zasady zleceń kontroli antydopingowej dla organizatorów zawodów

Organizatorzy zawodów powinni zgłosić się do Polskiej Agencji Antydopingowej wysyłając e -mail na adres: joanna.borkowska@antydoping.pl niezbędne informacje umożliwiające wycenę zadań dotyczących przeprowadzenia kontroli antydopingowej. Kluczowe informacje to: 

  • nazwa imprezy sportowej/wydarzenia
  • data i miejsce
  • liczba próbek do pobrania

Dodatkowo organizator imprezy zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby wolontariuszy podczas zawodów oraz do stworzenia punktu kontroli zgodnie z zaleceniami WADA. Badanie pobranych przez POLADA próbek należy uzgodnić i zlecić również Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu.

Poniżej prezentujemy standard dla punktu kontroli przygotowany przez WADA:

Informujemy również, że przy Polska Agencja Antydopingowa posiada mobilną stację kontroli (kamper). Możliwość wykorzystania takiej stacji po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z zespołem POLADA.

Dane kontaktowe:

Joanna Borkowska
mail: joanna.borkowska@antydoping.pl
mobile: +48 509 302 753