Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Rada Polskiej Agencji Antydopingowej

Rada Polskiej Agencji Antydopingowej

to ustawowy organ opiniotwórczy, którego zadaniem jest m.in. wydawanie rekomendacji dla działań POLADA. Skład Rady stanowi szerokie pole do dyskusji łącząc w sobie świat sportu, finansów, medycyny czy służby celnej. Aktualny skład został powołany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej z dniem 1 lipca 2017 r.

Skład Rady

Prof. dr hab. Andrzej Małecki

Przewodniczący Rady

Rektor AWF Katowice na kadencję 2024-2028.

Profesor Małecki jest neurofarmakologiem, neurologiem oraz prof. dr. hab. nauk medycznych od 2010 r. związanym z AWF w Katowicach, gdzie w latach 2012-2020 – był prorektorem ds. nauki AWF Katowice. Zorganizował od podstaw Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, którego jest pierwszym dyrektorem. W swojej karierze naukowej odbywał staże m.in. w Zakładzie Neurochemii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz pracował jako postdoc na University of Kentucky, Division of Neurosurgery/Department of Surgery, Lexington, Kentucky, USA w laboratorium kierowanym przez prof. Michała Toborka.

Od 2017 r. jest Przewodniczącym Rady Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA.

Dr Grzegorz Kuczyński

Wiceprzewodniczący Rady

Dr Hubert Krysztofiak

Członek Rady

Magdalena Piwowarczyk

Członek Rady

Monika Pyrek -Rokita

Członek Rady

Aleksandra Saniewska-Kilim

Członek Rady

Piotr Żak

Członek Rady