Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zespół POLADA

Polska Agencja Antydopingowa

to zespół doświadczonych ekspertów, którzy wspólnie działają na rzecz uczciwości i czystości w sporcie.

POLADA

jest odpowiedzialna za kontrole antydopingowe i śledztwa, szkolenia z zakresu wiedzy na temat systemu antydopingowego w Polsce i na świecie oraz współpracę w obszarze promocji mądrego i odpowiedzialnego podejścia do aktywności fizycznej.

Dyrekcja

dr Michał Rynkowski

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej

W walkę z dopingiem w sporcie zaangażowany od 2009 roku. Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Zgodności Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy. Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji UW.  Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa i dopingu w sporcie, a także uczestnik wielu międzynarodowych projektów poświęconych antydopingowi. Prywatnie pasjonat wszelkiej aktywności fizycznej, w tym triathlonu i żeglarstwa.

Hubert Dziudzik

Zastępca Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej

Wcześniej przez blisko dekadę pracował w Ministerstwie Sportu, gdzie od 2013 roku zaangażowany był w problematykę zwalczania dopingu w sporcie. Współodpowiedzialny za organizację Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach w 2019 roku. Uczestnik prac nad ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie. Członek Europejskiego Komitetu ad hoc ds. WADA (CAHAMA) oraz Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy. Absolwent nauk politycznych UW o specjalności europejskiej oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kierownictwo

Piotr Wójcik

Kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami

Zwalczaniem dopingu w sporcie zajmuje się od 2009 roku. Odpowiada za kontrole antydopingowe. Ściśle współpracuje m.in. z akredytowanym przez WADA laboratorium wykonującym badania pod kątem stosowania dopingu przez sportowców. Wcześniej przez 15 lat reprezentował Polskę w piłce wodnej. Absolwent UŁ na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.

Grzegorz Borkowski

Kierownik Departamentu Informacji i Edukacji

Ze sportem i edukacją związany od zawsze. W POLADA rozwija m.in. działalność szkoleniową dla Polskich Związków Sportowych o tematyce antydopingowej. W latach 2001-2014 sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby, członek zarządu Europejskiej Federacji Rugby (FIRA-AER) oraz delegat tej organizacji na meczach drużyn narodowych. Następnie prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Sportu. Na początku kariery, jako nauczyciel W-F w XXV LO w Warszawie był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia m.in. przez Kuratora Oświaty. Absolwent AWF w Warszawie oraz studiów podyplomowych UW na kierunku: Administracja.

Marlena Koźlinka

Główna Księgowa

Przez ponad 15 lat na stanowiskach kierowniczych odpowiadała za finanse i księgowość zarówno przedsiębiorstw z sektora prywatnego, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i bankowość.

Agnieszka Ostrowska

Kierownik Zespołu Analityczno-Śledczego

We współpracy z Prokuraturą, Policją i innymi służbami skutecznie działa na rzecz wykrywania popełnienia naruszeń przepisów antydopingowych oraz łamania przepisów karnych dotyczących dopingu. Wcześniej związana z wydziałami: dochodzeniowo- śledczym oraz wywiadu kryminalnego policji.  W 2016 r. nagrodzona przez Komendanta Stołecznego Policji za skuteczne działania kryminalne na rzecz m.in. walki z przestępczością zorganizowaną.  Absolwentka AWF w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uczelni Techniczno-Handlowej, na kierunku: Przestępczość Migracyjna. Przez wiele lat była profesjonalnym zawodnikiem gimnastyki artystycznej i tenisa stołowego.

Komunikacja i media

dr Katarzyna Kopeć-Ziemczyk

Ekspertka ds. komunikacji, menadżerka PR i sportu, rzecznik prasowy. Doświadczona mówczyni, trenerka wystąpień przed kamerą i publicznych, dziennikarka telewizyjna, doktor nauk społecznych UW.

Ma bogate doświadczenie szkoleniowe i wykładowe. Uczy ludzi komunikacji, radzenia sobie ze stresem. W firmach odpowiada za komunikację zewnętrzną, w tym media relations, budowę wizerunku i strategie komunikacyjne. Pomaga w realizacji celów biznesowych. Od 2021 roku współpracuje z Polską Agencją Antydopingową, dla której m.in. współtworzyła od podstaw projekt „Biegam z czystą przyjemnością”. Inicjatywa wielokrotnie nagradzana, m.in. w takich konkursach jak PR Wings czy Złote Spinacze.

Pracę doktorską obroniła z tematyki polaryzacji mediów w Polsce. Dysertacja ta została dostrzeżona i wybrana w konkursie im. dr. Pawła Stępki najlepszą pracą doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz członek Rady Programowej Stowarzyszenia Sport Biznes Polska. Zaangażowana w działania pro bono.

Eventy i edukacja

Uta Kühn

Ze sportem związana od zawsze. Łączy pasję z pracą. Wyznaje zasadę, że edukacja jest podstawą w walce z dopingiem. Od 2019 r. prowadzi szkolenia antydopingowe w ramach POLADA. Organizatorka i koordynator wielu imprez masowych, konferencji, szkoleń międzynarodowych i zawodów, w tym Mistrzostw Europy w Judo.  Absolwentka i pracownik naukowo – dydaktyczny AWF w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jej pasją jest kajakarstwo powszechne, czym stara się zarazić dzieci w trakcie licznych szkoleń, główny nacisk stawiając na bezpieczeństwo na wodzie.

Konsultanci naukowi

Prof. dr. hab. n. farm. Zbigniew Fijałek

W latach 2016-2022 profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator wprowadzenia do programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych problemów związanych z przestępczością farmaceutyczną (w tym zagadnień związanych z fałszowaniem leków i suplementów diety oraz z nowymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami) oraz analizy farmaceutyczno-kryminalistycznej.

Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności (od 2017 r.).

W latach 2005-2015 dyrektor Narodowego Instytutu Leków. W latach 1998-2002 członek Quality Working Party CPMP/CVMP (EMEA, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). W latach 2001-2005 i 2007-2013 członek Advisory Group for the General OMCL-Network (EDQM, Council of Europe); 2011-2015 członek założyciel i nieformalny przewodniczący Counterfeit/Illegal Medicines Working Group (EDQM, Council of Europe).

Dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 20 lat (1994-2015) związany z Instytutem Sportu w Warszawie (w latach 1996-2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Badań Antydopingowych, a w latach 2009-2015 dyrektora Instytutu). Redaktor naukowy książki Doping w sporcie, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2020). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki antydopingowej oraz diagnostyki laboratoryjnej wykorzystywanej w monitoringu zdrowia i efektów treningowych sportowców.