Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Prawo międzynarodowe

O tym, jak ważne jest prawo antydopingowe w ujęciu międzynarodowym świadczą także dokumenty takich instytucji jak UNESCO czy Rada Europy.