Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Lista Substancji i Metod Zabronionych

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest jednym z podstawowych elementów Światowego Programu Antydopingowego. Lista Substancji i Metod Zabronionych jest aktualizowana co roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Standard określa grupy substancji i metod zabronionych na zawodach, poza zawodami, jak również substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu. Lista ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Od 1 stycznia 2024 r.  obowiązuje nowa lista substancji i metod zabronionych. Kluczową zmianą dla zawodników jest dodanie do listy tramadolu. Tramadol widnieje w grupie S7 – Narkotyki. To jest grupa, z której substancje zabronione podczas zawodów. Wszystkie zmiany wchodzące od nowego roku omówiono tutaj: https://antydoping.pl/lista-substancji-i-metod-zabronionych-wada-2024/

Jedną z najważniejszych zmian, które weszły w życie w styczniu 2022 roku są reguły związane z podawaniem glikokortykoidów. W nowych przepisach zabroniono podawania glikokortykoidów podczas zawodów w postaci jakichkolwiek iniekcji. Przykłady takiego sposobu podawania glikokortykoidów obejmują wstrzyknięcia: dożylne, domięśniowe, okołostawowe, dostawowe, okołościęgnowe, dościęgnowe, nadtwardówkowe, dooponowe, dokaletkowe, w miejsce zmian chorobowych (np. keloidy, inaczej bliznowce), śródskórne i podskórne. Doprecyzowano, że doustne podawanie glikokortykoidów obejmuje również podawanie leków na śluzówkę jamy ustnej, dopoliczkowo, dodziąsłowo i podjęzykowo. Podawanie dokanałowe w stomatologii nie jest zabronione

W 2021 roku wyodrębniono nową kategorię tzw. substancji nadużywanych (ang. substances of abuse), do których zalicza się: kokaina, diamorfina (heroina), metylenodioksymetamfetamina (MDMA/”ekstazy”), tetrahydrokanabinol (THC).

Warto również zwrócić uwagę na zmieniony status metody zabronionej 2.2 – manipulacje fizyczne i chemiczne (infuzje i iniekcje) z metody o charakterze nieokreślonym na metodę o charakterze określonym.

Lista stanowi załącznik do Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej UNESCO przez co nakłada obowiązek na wszystkie Państwa sygnatariuszy jej wprowadzenia do prawa krajowego.

Substancje zabronione w każdym czasie:

S0

Substancje niezatwierdzone

S1

Środki anaboliczne

S2

Hormony peptydowe, czynniki wzrostu, substancje pokrewne i mimetyki

S3

Beta-2 agoniści

S4

Modulatory hormonów i metabolizmu

S5

Diuretyki i środki maskujące

Metody zabronione w każdym czasie:

M1

Manipulacje krwią i składnikami krwi

M2

Manipulacje chemiczne i fizyczne

M3

Doping genowy i komórkowy

Zabronione podczas zawodów:

S6

Stymulatory

S7

Narkotyki

S8

Kanabinoidy

S9

Glikokortykoidy

Zabronione w niektórych sportach:

P1

Beta-blokery

Aktualnie obowiązująca pełna lista substancji i metod zabronionych znajduje się tutaj: