Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

O Departamencie Kontroli Antydopingowych i Zarządzania Wynikami

Realizacja programu kontroli antydopingowych to jedno z kluczowych zadań
prowadzonych przez Zespół Kontroli Antydopingowych i Zarządzania Wynikami pod
kierownictwem Piotra Wójcika. Każdego roku Agencja zleca wykonanie kilku tysięcy
próbek i przeprowadza kilkaset akcji kontrolnych.

Kontrole antydopingowe towarzyszące imprezom sportowym, obozom szkoleniowym, treningowym czy też kontrole niezapowiedziane w domach zawodników stały się dla całego środowiska sportowego codziennością. Ich przeprowadzanie nie budzi żadnej sensacji i traktowane jest jako naturalne uzupełnienie obowiązków każdego sportowca – zwłaszcza tego z najwyższej światowej półki.

Polska Agencja Antydopingowa oraz akredytowane przez Światową Agencję Antydopingowa Polskie Laboratorium Antydopingowe funkcjonują według międzynarodowych standardów i dają pełną gwarancję bezstronności badań antydopingowych oraz bezpieczeństwa i ochrony wszystkich danych z nią związanych. Ponadto, wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO daje gwarancje prawidłowego wykonywania procedur antydopingowych przez pracowników Agencji, jak również przez Kontrolerów Antydopingowych POLADA.

Zgodnie z przepisami Światowego Kodeksu Antydopingowego to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co zostanie wykryte w jego próbce, a nieświadomość i niewiedza nie zwalniają go od tej odpowiedzialności.