Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE)

Wyłączenia dla celów terapeutycznych udzielone przez Komitet Wyłączeń dla Celów
Terapeutycznych przy POLADA obowiązują na poziomie krajowym rywalizacji.

W przypadku, gdy zawodnik zmienia status z zawodnika klasy krajowej na zawodnika klasy
międzynarodowej konieczne jest zatwierdzenie TUE wydanego na szczeblu krajowym przez
międzynarodową federację sportową.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowy międzynarodowy standard
włączeń dla celów terapeutycznych.

Celem Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych jest
określenie:

  • warunków, które muszą być spełnione, aby można było udzielić wyłączenia dla celów terapeutycznych (ang: Therapeutic Use Exemption – TUE) zezwalającego na obecność substancji zabronionej w próbce fizjologicznej zawodnika lub na użycie lub próbę użycia, posiadanie przez zawodnika i/lub podanie lub próbę podania zawodnikowi substancji zabronionej lub metody zabronionej w celach terapeutycznych;
  • obowiązków nałożonych na organizacje antydopingowe w zakresie podejmowania decyzji dotyczących TUE i informowania o nich;
  • procesu wnioskowania przez zawodnika o TUE;
  • procesu uznania przez organizację antydopingową TUE, które zostało przyznane zawodnikowi przez inną organizację antydopingową;
  • procesu oceny decyzji w sprawie TUE przez WADA;
  • przepisów dotyczących ścisłej poufności procesu udzielania TUE.

Ważne dokumenty:Przechodząc na stronę Pytania i Odpowiedzi dowiecie się:

Co to jest wyłączenie dla celów terapeutycznych?

Jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać TUE?

Jak przebiega proces wnioskowania o TUE?

Co to jest retroaktywne TUE?

Jakie jest postępowanie w przypadku osób chorych na astmę oskrzelową?