Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Wycofanie się zawodnika i powrót do współzawodnictwa

Sportowiec pozostaje na liście Zarejestrowanej Grupy Zawodników (ZGZ), tak długo, dopóki nie zostanie poinformowany przez POLADA o wycofaniu z ZGZ, lub jeśli oficjalnie nie zakończy kariery sportowej.

Należy pamiętać, że aby przejść na sportową emeryturę, należy oświadczyć to na formularzu POLADA pod nazwą: „Oświadczenie o zakończeniu kariery”. Wyłączenie z ZGZ nastąpi dopiero po otrzymaniu przez POLADA poprawnie wypełnionego i podpisanego przez sportowca formularza.

Oświadczenie o zakończeniu kariery:


Zawodnik, nawet po złożeniu wniosku o wycofaniu się ze sportu, może wrócić do współzawodnictwa, ale tylko na określonych zasadach, które regulują odpowiednie przepisy. Zawodnik mający zamiar powrócić do sportu musi powiadomić Polską Agencję Antydopingową na piśmie, na co najmniej sześć miesięcy przed planowanym powrotem do współzawodnictwa i wyrazić gotowość do poddania się badaniom.  Szczegóły postępowania znajdują się w przepisach Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Polskiej Agencji Antydopingowej w art. 5.6.