Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Prawo krajowe

Przepisy prawa krajowego obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Najważniejszymi dokumentami, które odnoszą się do kwestii przepisów antydopingowych są w Polsce: Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, Ustawa o sporcie, a także uregulowania dotyczące statutu POLADA oraz szkoleń dla kontrolerów.