Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Prawa i obowiązki sportowca w trakcie odbywania kary

Prawa i obowiązki, o których mowa w tytule są zawarte w artykule 10.14 (Status osoby objętej karą dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia) Polskich Przepisów Antydopingowych. Przepisy opisują zjawisko dotyczące zakazu uczestnictwa w zawodach podczas kary dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia, procedurę wznowienia treningów, kwestie naruszenia zakazu uczestnictwa podczas odbywania kary dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia a także proces wstrzymania pomocy finansowej podczas kary dyskwalifikacji.

Poniżej umieszczamy dokument z pełną treścią art. 10.14 Status osoby objętej karą dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia Polskich Przepisów Antydopingowych: