Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Komitet TUE

Komitet TUE

jest organem, który rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu zawodnikowi tzw. wyłączenia dla celów terapeutycznych na konkretne wskazane we wniosku substancje lub metody zabronione.

Skład Komitetu

Dr hab. n. med. Katarzyna Szmigielska

Przewodnicząca Komitetu

Dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska

Członek Komitetu

Dr Paweł Mrozek

Członek Komitetu

Dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

Członek Komitetu