Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

O Zespole Analityczno – Śledczym

Realizacja programu analityczno – śledczego, za który odpowiedzialny jest zespół pod kierownictwem Agnieszki Ostrowskiej to jeden z najważniejszych i najprężniej rozwijających się obszarów działalności antydopingowej w Polsce i na świecie. 

W ramach tego rodzaju działań POLADA szczegółowo analizuje i monitoruje dane dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów antydopingowych oraz współpracuje z organami takimi jak: Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i Prokuratora. Warto dodać, że w 2020 roku POLADA w kontekście działań śledczych była jedną z najskuteczniejszych Agencji na świecie. W ciągu pięciu lat istnienia zespołu przeprowadzono blisko 170 śledztw.