Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

O Departamencie Informacji i Edukacji

W każdej dobrze zorganizowanej i prawidłowo działającej narodowej agencji
antydopingowej funkcjonuje komórka zajmująca się szeroko pojętą edukacją,
informacją oraz profilaktyką w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. W Polskiej
Agencji Antydopingowej za edukację odpowiedzialny jest zespół pod kierownictwem
Grzegorza Borkowskiego.

Ponad wszelką wątpliwość tego rodzaju aktywność jest niezbędna i przyczynia się do
wzrostu świadomości w obszarze zagadnień związanych z konsekwencjami stosowania
dopingu, a w perspektywie przyczynia się do jego eliminacji. Działalność taka powinna być
kierowana do wszystkich osób związanych ze sportem, niezależnie od wieku i pełnionej
funkcji. Do najważniejszych zadań Departamentu należy prowadzenie szkoleń z wiedzy
antydopingowej kierowanych do profesjonalnych zawodników, trenerów i sztabów. Wszystkie działania edukacyjne odbywają się pod szyldem projektu „Gramy Fair”. Wśród ważnych działań w obszarze sportu amatorskiego jest akcja „Biegam z czystą przyjemnością” a także współpraca z Fundacją „Maraton Warszawski”. Działania te mają na celu poszerzenie wiedzy na temat skutków dopingu wśród sportowców amatorów.