Aktualności
06.04.2017
Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów antydopingowych przez jednego z polskich zawodników w odżywce o nazwie Show Time Sting v 3.0. firmy Iron Horse wykryto substancję niedozwoloną o nazwie higenamina. Substancja ta nie ... » Więcej

05.04.2017
To już pewne! Szef polskiego sportu będzie reprezentował 47 krajów członkowskich Rady Europy. Kandydatura Witolda Bańki została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA (CAHAMA). Jeszcze nigdy żaden Polak nie został wybrany do światowych struktur ... » Więcej

10.03.2017
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się 26 maja 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Grono najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny alergologii, immunologii i medycyny sportowej przedstawi aktualny stan wiedzy na temat alergii i ... » Więcej

07.03.2017
Informujemy, iż w dniu 20 lutego tekst rekomendacji Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w zakresie organizacji postępowań dyscyplinarnych, w sprawach dotyczących dopingu został zatwierdzony. Pracę nad dokumentem koordynował i merytorycznie wspierał Michał Rynkowski Dyrektor ... » Więcej

06.03.2017
Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka podjał decyzję o przekazaniu dodatkowych 50 tys. dolarów na działanie Światowej Agencji Antydopingowej, które zostaną wykorzystane do realziacji działań śledczych. Więcej pod ... » Więcej

10.02.2017
Odnosząc się do treści wywiadu przeprowadzonego z zawodnikiem Adrianem Zielińskim, który ukazał się dzisiaj na łamach Przeglądu Sportowego, informujemy, iż sportowiec oraz jego pełnomocnik nie wnioskowali o upublicznienie zapadłego orzeczenia, ani na piśmie ani ustnie podczas rozprawy. ... » Więcej

17.01.2017
Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na stanowiska kontrolerów antydopingowych, która potrwa do dnia 14 lutego. Poszukujemy również osób posiadających uprawnienia do pobierania próbek krwi. Prosimy o przesyłanie CV na adres ... » Więcej

11.01.2017
Komunikat prasowy · Przedstawiciele narodowych agencji antydopingowych (NADO) wprowadzają pilne reformy w ślad za drugim raportem McLarena · W reakcji na drugi raport McLarena przedstawiciele wzywają do wyłączenia rosyjskich organizacji sportowych z ... » Więcej

21.12.2016
W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ukraińskiego Ministerstwa ds. Sportu i Młodzieży, Ukraińskiego Centrum Antydopingowego oraz Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Podczas spotkania przedstawiono organizację i sposób ... » Więcej

08.12.2016
W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja pt. „Aktualne wyzwania w walce z dopingiem w sporcie”, która została zorganizowana z myślą o polskich związków sportowych. Spotkanie otworzył pan prof. dr hab. Jerzy Smorawiński przewodniczący Komisji do Zwalczania ... » Więcej

  | str. 1 | 2 | 3 | 4 | Następna
strona: 1 z 36  
Partnerzy
wykonanie Gapi.pl