Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA z przedmiotem na uczelni. O antydopingu z ekspertami

POLADA po raz pierwszy prowadziła przedmiot „doping w sporcie” na uczelni wyższej, nie jedne zajęcia, ale cały przedmiot. Polska Agencja Antydopingowa w składzie: Grzegorz Borkowski, Uta Kühn, dr Andrzej Pokrywka, odwiedziła Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku by przeprowadzić zajęcia poświęcone tematyce dopingu w sporcie.

Było to drugie spotkanie ze studentami kierunku Dietetyka Sportowa. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w formie online , studenci zapoznali się z rysem historycznym dopingu w sporcie, z międzynarodowym prawem antydopingowym oraz listą substancji i metod zabronionych WADA.

W Gdańsku zapoznali się z konsekwencjami naruszenia przepisów antydopingowych, systemem ADAMS, zasadami przeprowadzania kontroli antydopingowej, a także zagrożeniami związanymi z nieświadomym dopingiem.

Mogli dopytać o to, co z punktu widzenia kierunku studiów najważniejsze, czyli o kwestie suplementacji i żywienia w kontekście dopingu w sporcie. Te zajęcia to nie były tylko wykłady, studenci przećwiczyli korzystanie z baz leków zawierających substancje zabronione, a także podział substancji zabronionych no poszczególne grupy z listy WADA.

Mamy nadzieję, że zdobyta podczas zajęć wiedza będzie wykorzystana w przyszłej pracy ze sportowcami co przyczyni się do wzrostu świadomości wśród sportowców, nie tylko licencjonowanych – twierdzą zgodnie edukatorzy Polskiej Agencji Antydopingowej Grzegorz Borkowski i Uta Kühn.

Te zajęcia doskonale wpisują się w program EPCS-TE (European Partnership for Clean Sport in Tertiary Education) współfinansowanego przez UE. Program ten ma za zadanie zwiększanie świadomości antydopingowej na uczelniach wyższych, a POLADA jest partnerem tego projektu, koordynowanego przez Cypryjską Agencję Antydopingową.

Partnerzy:

👉Cypryjska Agencja Antydopingowa – koordynator projektu

👉Uniwersytet w Trento

👉Uniwersytet w Lizbonie

👉Portugalska Agencja Antydopingowa (ADoP)

👉Polska Agencja Antydopingowa (POLADA)

👉Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie