Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Nowa lista substancji i metod zabronionych na 2022 rok

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r.  obowiązuje nowa lista substancji i metod zabronionych

Jedną z najważniejszych zmian wchodzących w życie od stycznia 2022 roku są zapisy związane z podawaniem glikokortykoidów. W nowych przepisach zabroniono podawania glikokortykoidów podczas zawodów w postaci jakichkolwiek iniekcji. Przykłady takiego sposobu podawania glikokortykoidów obejmują wstrzyknięcia: dożylne, domięśniowe, okołostawowe, dostawowe, okołościęgnowe, dościęgnowe, nadtwardówkowe, dooponowe, dokaletkowe, w miejsce zmian chorobowych (np. keloidy, inaczej bliznowce), śródskórne i podskórne. Doprecyzowano, że doustne podawanie glikokortykoidów obejmuje również podawanie leków na śluzówkę jamy ustnej, dopoliczkowo, dodziąsłowo i podjęzykowo. Podawanie dokanałowe w stomatologii nie jest zabronione.

Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w dokumencie: 

Dokument zawierający pełną Listę Substancji i Metod Zabronionych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku, prezentujemy poniżej: