Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zmiany w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie

1 stycznia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Wprowadzenie zmian jest wynikiem obowiązku dopasowania przepisów polskiego prawa do znowelizowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Standardów Międzynarodowych WADA.

Dzięki nowym przepisom za doping w sporcie będzie uznawane działanie zmierzające do zniechęcenia osoby zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub grożenie takiej osobie przez zawodnika lub inną osobę.

Celem ustawy jest również zwiększenie niezależności instytucjonalnej i operacyjnej Panelu Dyscyplinarnego poprzez usunięcie z zadań Rady Polskiej Agencji Antydopingowej uprawnienia do opiniowania kandydatur na członków Panelu Dyscyplinarnego.

Ustawa nowelizuje także przepisy regulujące działalność Polskiego Laboratorium Antydopingowego w zakresie stosowania dokumentów technicznych określonych przez Światową Agencję Antydopingową podczas analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników oraz podczas działań związanych z zapewnieniem prawidłowych wyników analitycznych.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem części regulacji, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2021 r. Wszystkie szczegóły oraz pełna treść znowelizowanej ustawy znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-zakresie-zwalczaniu-dopingu-w-sporcie

Źródło grafiki i komunikatu: Ministerstwo Sportu.