Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zmiany w Przepisach Antydopingowych POLADA. Nowe regulacje od stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy antydopingowe POLADA. Szczególną uwagę należy zwrócić na artykuły 8. i 13., które odnoszą się do: 

  • Skrócenia ścieżki postępowań dyscyplinarnych
  • Skrócenia ścieżki odwoławczej TUE

Od nowego roku Komitet TUE stosować będzie jedno odwołanie, tylko do Panelu Dyscyplinarnego II Instancji. Decyzja Panelu będzie wiążąca. W sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przez Panel Dyscyplinarny I Instancji może nastąpić odwołanie do Panelu Dyscyplinarnego II Instancji. Kolejnym krokiem będzie już tylko CAS – czyli Trybunał Arbitrażowy ds. sportu w Lozannie. Z procedury wykluczony zostaje Trybunał Arbitrażowy ds. sportu przy PKOl.

Wieloletnie doświadczenie i obserwacje przebiegu rozpraw dyscyplinarnych przyniosły wnioski, które jasno wskazują na to, że ścieżka odwoławcza w przypadku spraw dopingowych była zbyt długa. Często też byliśmy świadkami wręcz uporczywego przedłużania sprawy. A na pewnym etapie rozprawy odwołania nie przynoszą już po prostu odpowiedniego skutku. Działania takie nie wpływają korzystnie na sytuację sportowców. Mając więc ich dobro na względzie postanowiliśmy usprawnić te procesy. Wzmocnienie Panelu Dyscyplinarnego oraz skrócenie ścieżki odwoławczej ma zapewnić szybkość postępowania przy równoczesnym wzroście jakości w zakresie orzekania i obsługi spraw  – wyjaśnia Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

Pełna treść nowych przepisów znajduje się na stronie POLADA w zakładce REGULACJE.

Ponadto Przepisy Antydopingowe POLADA uwzględniają wszelkie istotne zmiany wynikające z nowelizacji Światowego Kodeksu Antydopingowego, takie jak:

  • Wprowadzenie nowego naruszenia przepisów antydopingowych – działanie przeciwko sygnaliście
  • Wprowadzenie nowej grupy substancji zabronionych, tzw. substancji nadużywanych
  • Wprowadzenie nowej grupy metod zabronionych – metod określonych

Pełna treść znowelizowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego znajduje się również na stronie POLADA.