Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zespół Naukowy POLADA z nowym naukowcem w składzie

Zespół Naukowy POLADA decyzją przewodniczącego dr. n. farm. Andrzeja Pokrywki, w konsultacji z dyrekcją POLADA został powiększony. Do Zespołu Naukowego POLADA dołączyła dr Magdalena Żmuda-Pałka z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Dr Żmuda – Pałka w swoich pracach badawczych zajmuje się socjologicznym ujęciem zjawisk w obszarze sportu, w tym takich jak wykluczenie czy doping. „Korzystanie przez sportowców z niedozwolonych środków dopingujących jest formą dewiacji w sporcie, oszustwem. Często wynika z uwarunkowań społecznych, co wpływa na całe środowisko sportowe. Wspierając działania antydopingowe kształtujemy prawdziwy i uczciwy sport. True sport is real sporttłumaczy dr Magdalena Żmuda – Pałka.   

Pierwsze spotkanie w nowym składzie Zespołu zaplanowane jest na październik, podczas XII Kongresu Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej we Wrocławiu.

„Kontakt na żywo ma niepowtarzalnie wyższą wartość niż odpowiednik online. Spotkanie osadzone w naukowym kontekście umożliwia z jednej strony prowadzenie merytorycznych i interdyscyplinarnych dyskusji, a z drugiej lepsze poznanie członków zespołu i budowanie z nimi relacji.” – mówi dr inż. Olga Surała z Zakładu Fizjologii Żywienia i Dietetyki Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

„Spotkania są kluczowe dla współpracy, dają szansę na interakcje i rozmowy. Przed nami ważne wyzwania związane z pozyskiwaniem grantów na działania badawcze z zakresu antydopingu. Mając wiedzę o sobie, kto z nas w którym obszarze czuje się najlepiej, możemy tak podzielić pracę aby jej efekty były wymowne.” – dodaje dr hab. Marta Nowacka – Chmielewska z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Zespół Naukowy POLADA to interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się pozyskiwaniem, interpretacją oraz dostarczaniem danych dotyczących zwalczania dopingu w sporcie. Rolą Zespołu jest m.in. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki antydopingowej, wraz z partnerami i naukowcami współpracującymi przy realizacji konkretnych projektów. Zespół Naukowy POLADA został powołany w 2023 roku. Kadencja trwać będzie 3 lata. Zespół ma formułę otwartą i w każdej chwili możliwe jest uzupełnienie składu o nowych członków. Obecnie Zespół składa się z sześciorga naukowców.