Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zero przypadków naruszeń przepisów antydopingowych podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. Podsumowanie

Podczas Igrzysk Europejskich odbywających się w 2023 roku w Polsce, na zlecenie Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej  (International Testing Agency, ITA) i przy wsparciu Lokalnego Komitetu Organizacyjnego pobrano ponad 1280 próbek – 35% testów została wykonana w trakcie rywalizacji, a reszta między zawodami. Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023 to pierwsze takie zawody rangi międzynarodowej, w której brała udział POLADA, podczas których nie miało miejsce żadne naruszenie przepisów antydopingowych.

Próbki moczu, krwi i suchej kropli krwi (DBS) pobierano w ponad 30 stacjach kontroli antydopingowej w 25 lokalizacjach w 13 miastach, a także w wioskach sportowych. Następnie poddano analizie w laboratorium akredytowanym przez WADA w Warszawie. Wszystkie kontrole antydopingowe podczas imprezy przeprowadzono na podstawie kompleksowej oceny ryzyka ITA i wynikającego z niej planu rozkładu testów. ITA rozpatrzyła 75 wniosków o wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE) w przypadkach, gdy sportowcy musieli używać środków znajdujących się na liście substancji i metod zabronionych ze względów medycznych, a także prowadziła program paszportu biologicznego zawodnika (ABP) w ramach wydarzenia.

– Działania na rzecz czystego sportu są dla POLADA i naszych kontrolerów antydopingowych najwyższym priorytetem. W naszej pracy zawsze kierujemy się profesjonalizmem i dążymy do tego aby współpraca ze wszystkimi partnerami przebiegała w sposób niezakłócony. Tak też było podczas Igrzysk. I z tego miejsca dziękujemy ITA oraz przedstawicielom Igrzysk za współpracę i pomoc w realizacji naszych zadań. Dla POLADA zdecydowanie było to największe wyzwanie w historii. Pierwszy raz braliśmy też udział w imprezie, w której nie doszło do żadnego naruszenia przepisów antydopingowych. Wygląda na to, że zawodnicy potraktowali tę rywalizację bardzo poważnie i odpowiedzialnie – powiedział Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

Zespół, którym kierowała POLADA składał się z 60 kontrolerów antydopingowych pochodzących z 20 krajów, w tym m.in. z Izraela, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwecji czy Armenii. Największą grupę stanowią Polacy (17 kontrolerów). Wszyscy kontrolerzy antydopingowi z certyfikatami ITA. Dodatkowo zespół wspierany był przez ponad 30 doświadczonych polskich pracowników medycznych Grupy LUX MED – partnera POLADA, odpowiedzialnych za pobieranie krwi. Łącznie, z grupą około 120 wolontariuszy, zespołem ITA obecnym w Krakowie, na rzecz czystego sportu pracowało ponad 260 osób. 

ITA nadzorowała program antydopingowy Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023 w imieniu Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 18 czerwca do 2 lipca zapewniła równe warunki uczestnictwa dla 7 tysięcy sportowców reprezentujących 48 kraje europejskie. Działo się to w ścisłej współpracy z Polską Agencją Antydopingową (POLADA) oraz przy wsparciu Komitetu Organizacyjnego Kraków- Małopolska 2023. 

– W naszym dążeniu do zapewnienia uczciwości podczas Igrzysk Europejskich 2023, współpraca z POLADA okazała się wzorową współpracą, przebiegającą bez zakłóceń. Od samego początku naszym organizacjom przyświecało wspólne zaangażowanie na rzecz utrzymania czystego i uczciwego charakteru zawodów. Jasno określone role i obowiązki zapewniły skuteczne partnerstwo podczas całego wydarzenia, przyczyniając się tym samym do realizacji wizji Europejskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczącej czystych Igrzysk Europejskich – powiedział Benjamin Cohen, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej  (ITA).

Europejski Komitet Olimpijski (European Olympic Committee, EOC) powierzyła ITA realizację programu antydopingowego w 2021 r., opierając się na wiedzy specjalistycznej ITA w zakresie najważniejszych wydarzeń sportowych i niezależnym podejściu. Tego lata ITA po raz pierwszy była odpowiedzialna za program czystego sportu podczas Igrzysk Europejskich.