Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zabronione iniekcje i infuzje (wlewy)

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą listą substancji i metod zabronionych infuzje dożylne (wlewy) lub iniekcje o objętości powyżej 50 ml podawane w odstępach mniejszych niż 6 godzin są traktowane jako metody zabronione. Należy przy tym zastrzec, że nie jest zabronione ich przyjmowanie w uzasadnionych przypadkach w trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub badań klinicznych. Za zastosowanie infuzji (wlewu) lub iniekcji o objętości przekraczającej 50 ml objętości może grozić zawodnikowi kara w wysokości 4 lat dyskwalifikacji. Takiej samej karze może podlegać osoba należąca do personelu pomocniczego sportowca, która podała zabronioną iniekcję lub infuzję.