Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Z edukacją antydopingową na zawodach Ironman

W Warszawie, 11 czerwca, podczas zawodów pod szyldem Ironman, organizowanych w Warszawie, Polska Agencja Antydopingowa przeprowadziła kampanię edukacyjną na temat antydopingu. Agencję wspierała na miejscu wybitna szczypiornistka Kinga Achruk, która wraz z członkiniami Fundacji „Graj z Głową” jest zaangażowana w promocję czystego sportu, ale także w działania na rzecz zdrowia psychicznego sportowców.

Edukacja antydopingowa dla POLADA jest jednym z filarów działalności. Standardowo działania obejmują wszystkich sportowców profesjonalnych, pod szyldami związków sportowych. Ale coraz częściej z wiedzą antydopingową, edukatorzy POLADA, docierają także do sportowców amatorów, którzy stanowią bardzo dużą grupę sięgającą po suplementację, ale także po środki zabronione w sporcie. Uświadamianie środowisk sportowych, w ramach inicjatyw komercyjnych, z perspektywy Polskiej Agencji Antydopingowej jest wypełnieniem pewnej luki w dotarciu z profesjonalną wiedzą antydopingową.

Głównym zadaniem przedstawicieli POLADA, na miejscu organizowanych zawodów, było spotkanie z triathlonistami, którzy amatorsko uprawiają tę wymagającą dyscyplinę sportu. Podczas testów wiedzy antydopingowej okazywało się, że duża część zawodników mniej lub bardziej kojarzy zasady panujące w systemie antydopingowym. Niektórzy z nich zdobywali maksymalną liczbę punktów w tekście. Na wszystkich uczestników tej edukacyjnej zabawy czekały drobne upominki. – Cieszy nas także wsparcie na miejscu jednej z najwybitniejszych polskich szczypiornistek, Kingi Achruk. Obecność takiego sportowca, który podkreśla znaczenie wartości fair play i czystego sportu, może a nawet powinno być dodatkową motywacją dla sportowców amatorów w ich codziennych sportowych zmagań. Warto naśladować mistrzów i wybierać mądrze – mówi Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, rzeczniczka prasowa POLADA.

Wsparcie, podczas akcji, Kingi Achruk ale także Ewy Urtnowskiej i Agnieszki Białek (psycholog) z Fundacji „Graj z Głową” ukierunkowuje uwagę także na zdrowie psychiczne. Warto nadmienić, że na świecie są już klinki zajmujące się leczeniem z uzależnień od środków dopingujących, a prowadzone badania z zakresy psychologii społecznej coraz częściej podkreślają znaczenie psychologii w kontekście zachowań ryzykownych, do których także należy sięganie po doping.

Akcja edukacyjna odbyła się we współpracy z Ironman Poland, organizatorem zawodów pod tym szyldem w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu.

Polską Agencję Antydopingową reprezentowali wicedyrektor POLADA Hubert Dziudzik, edukatorzy POLADA: Uta Kühn i Grzegorz Borkowski, przedstawiciele nowo powołanego Zespołu Naukowego POLADA: dr Olga Surała oraz dr Andrzej Pokrywka, a także rzeczniczka prasowa POLADA Katarzyna Kopeć-Ziemczyk.