Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie WADA – CEADO – CoE w Warszawie

Data wydarzenia:

30 lipca, 2021

Miejsce wydarzenia:

Centrum Olimpijskie

Warszawa

Godzina wydarzenia:

22:00


Poznaj naszych mówców

Prelegenci / Goście

W Warszawie odbyło się spotkanie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Środkowo Europejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) oraz Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (CoE). Głównym tematem: wzmocnienie działań
antydopingowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Spotkanie miało na celu, przede wszystkim, szczegółowe omówienie dalszego wzmacniania działań antydopingowych w Europie środkowo-wschodniej, ale również pomoc w rozwoju systemu antydopingowego krajów bałkańskich i kaukaskich. Kraje CEADO są gotowe do przekazania całej wiedzy i przeprowadzenia procesu budowania systemu antydopingowego od postaw w tych krajach. – Było to bardzo udane spotkanie. Jako grupa Środkowoeuropejskich Narodowych Agencji Antydopingowych (CEADO) będziemy
podejmować dalsze wysiłki na rzecz rozwoju programów antydopingowych w regionie. Pomaganie innym jest wpisane w DNA naszej organizacji. Pracując dla innych narodowych agencji, pracujemy dla sportowców i uczciwego sportu. Chcemy, aby każdy mógł brać udział w rywalizacji sportowej na równych zasadach – powiedział po spotkaniu Michael Cepic przewodniczący CEADO.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się poniżej:

ORGANIZATOR

Polska Agencja Antydopingowa

PROGRAM

Brak

REJESTRACJA

Brak

WSTĘP

Nie dotyczy

Galeria wydarzenia