Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Współpraca z Azerską Agencją Antydopingową

W dniach 10-11 października w siedzibie POLADA odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Azerskiej Agencji Antydopingowej. Głównymi poruszanymi zagadnieniami były kwestie planowania strategicznego, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna oraz organizacja wizyt ewaluacyjnych. Spotkanie wpisuje się w szeroko rozumianą współpracę Azerskiej Agencji Antydopingowej, Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej.