Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Współpraca pomiędzy WADA, POLADA i Ukraińskim Centrum Antydopingowym

W dniu 4 maja 2018 r. w Kijowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział minister Sportu i Młodzieży Ukrainy Ihor Zhadanov, zastępca ministra Ihor Hotsul, wicedyrektor generalny Światowej Agenci Antydopingowej Rob Koehler, dyrektor Narodowego Centrum Antydopingowego Ukrainy Ivan Kurlischuk oraz dyrektor POLADA Michał Rynkowski. Przedmiotem spotkania był rozwój ukraińskiego systemu antydopingowego oraz nawiązanie współpracy z Polską Agencja Antydopingową, której zadaniem będzie wspieranie Ukraińskiego Centrum Antydopingowego.

Na zdjęciu od prawej: wicedyrektor UCAD Jaroslaw Kruczek, dyrektor CASD  Ivan Kurliszczuk, wicedyrektor WADA Rob Koehler i dyrektor POLADA Michał Rynkowski