Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Wizyta we Lwowie. Spotkanie z najważniejszymi ludźmi sportu i szkolenie dla kontrolerów antydopingowych

W dniach 24 – 26 maja we Lwowie przebywała delegacja Polskiej Agencji Antydopingowej: dyrektor Michał Rynkowski oraz prawnik i kontroler antydopingowy Łukasz Krych. Głównym celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia antydopingowego dla kandydatów na kontrolerów antydopingowych Ukraińskiej Agencji Antydopingowej.

Szkolenie odbyło się we Lwowie w Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej. W otwarciu wydarzenia wziął udział Andriy Chesnokov wiceminister sportu i młodzieży Ukrainy, JM prof. Jewhena Prystupa Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie oraz Sergii Popyk szef Ukraińskiej Agencji Antydopingowej. Całodniowe szkolenie zostało zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Współpraca na rzecz wzmacniania systemu antydopingowego Ukrainy jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów. Polska Agencja Antydopingowa stara się mocno wspierać NADC w zakresie rozwoju programu antydopingowego i możliwości realizacji kontroli antydopingowych, także w trakcie rosyjskiej agresji w tym kraju. Zależy nam, żeby Ukraińska Agencja Antydopingowa osiągnęła potencjał pozwalający jej na wszechstronne i najwyższej jakości kontrole antydopingowe – wyjaśnił Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Poprzez realizację tego rodzaju inicjatyw dążymy do ujednolicenia standardów antydopingowych w Europie oraz zapewnieniu ukraińskim sportowcom udziału w uczciwej rywalizacji sportowej – dodał Łukasz Krych, radca prawny POLADA i kontroler antydopingowy.

Michał Rynkowski spotkał się także z Merem Lwowa z Andrijem Sadowym. Podczas spotkania poruszano zagadnienia dotyczące możliwości wspierania działań antydopingowych przez samorząd Lwowski w zakresie działań edukacyjnych i promujących czysty sport.