Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Warszawa gospodarzem historycznego Szczytu Antydopingowego

W Warszawie odbywa się pierwszy w antydopingowej historii kontynentu: Szczyt Antydopingowy Europy Środkowej i Wschodniej. Udział w wydarzeniu bierze ponad 70 najlepszych ekspertów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, reprezentujących aż 26 państw. Zaproszenie do Polski przyjęli przedstawiciele rządów, a także Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Witold Bańka i Dyrektor Generalny WADA Olivier Niggli. Wydarzenie odbywa się w dniach 9 – 10 października 2023 r. Szczyt organizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Agencję Antydopingową (POLADA).

Intencją organizacji Szczytu jest podniesienie standardów antydopingowych w Europie Środkowo-Wschodniej, zacieśnienie współpracy w celu nadania nowej dynamiki i podniesienia znaczenia regionu a także aktywny udział wszystkich państw z regionu w kreowaniu europejskiej i globalnej polityki antydopingowej.

Wśród ekspertów goście ze Światowej Agencji Antydopingowej, Korei Południowej oraz z Europy, wśród których: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina i Polska.

Organizacja Szczytu ma przede wszystkim na celu połączenie sił w systemie antydopingowym w taki sposób, aby wyrównywać szanse wśród zawodników w ujęciu globalnej rywalizacji. Siła systemu antydopingowego tkwi we współpracy państw i ujednolicaniu standardów. Walkę z dopingiem w sporcie, można prowadzić skutecznie tylko, gdy jest ona realizowana przez wszystkich partnerów międzynarodowych, dlatego tak ważna jest współpraca w tym obszarze.

Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki, Członek Zarządu WADA:

„Jest mi bardzo miło, że w Warszawie spotykają się dziś wybitni eksperci w dziedzinie zwalczania dopingu w sporcie, na czele z Prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej Witoldem Bańką i jej Dyrektorem Generalnym Olivierem Niggli. Jako członek Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej i Minister Sportu i Turystyki pragnę podkreślić pełną gotowość naszego kraju do rozwoju systemu antydopingowego w ujęciu globalnym. Pierwszy Szczyt Antydopingowy Środkowej i Wschodniej Europy, organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Agencję Antydopingową, jest dzisiaj tego najlepszym dowodem. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie ważnym momentem zwrotnym, przełoży się na jeszcze lepszą współpracę państw regionu oraz umożliwi nam wszystkim wypracowanie rozwiązań na rzecz dalszego rozwoju polityk antydopingowych w Europie”.

Andriej Czesnokow, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy do spraw Integracji Europejskiej:

„Wszyscy Państwo mają świadomość, że rosyjska agresywna wojna przeciwko Ukrainie wciąż trwa.Dlatego też nadal mamy nadzieję, że inicjatywa Prezydenta Witolda Bańki dotycząca prowadzenia badań antydopingowych zawodników ukraińskich w krajach, w których trenują oni tymczasowo będzie kontynuowana w roku 2023. Bylibyśmy wdzięczni za takie wsparcie ukraińskiego systemu antydopingowego oraz ukraińskich sportowców.W 2022 r. partnerskie krajowe organizacje antydopingowe pobrały 192 próbki, które zostały zbadane w laboratoriach akredytowanych przez WADA.Na prośbę wystosowaną przez WADA odpowiedziało pozytywnie 19 krajowych organizacji antydopingowych, a badania ukraińskich zawodników były prowadzone w 18 krajach. Pragnę przekazać słowa podziękowania dla Polski, która od wielu lat aktywnie współpracuje z Ukraińskim Centrum Antydopingowym pomagając w stworzeniu silnego systemu antydopingowego w naszym kraju.”

Witold Bańka, Prezydent WADA:

„Kluczem do sukcesu w walce z dopingiem na całym świecie jest współpraca. Żadna organizacja nie jest w stanie samodzielnie zapewnić równych warunków współzawodnictwa wszystkim sportowcom. Działalność WADA opiera się na specjalistycznym doświadczeniu, energii i lokalnej wiedzy wszystkich zainteresowanych podmiotów z całego świata. Tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej mamy szczęście mieć niezawodnych partnerów, którzy wspólnie dokonują zmian. Spotkania na szczycie takie jak to są naprawdę pomocne, gdyż stanowią dla organizacji antydopingowych płaszczyznę do spotkań, wymiany najlepszych praktyk oraz odkrywania nowych sposobów współpracy. Mam nadzieję, że uda się stworzyć więcej takich okazji i że społeczność działająca na rzecz czystego sportu będzie mogła mocniej zaznaczyć swoją obecność w Europie i na świecie.”

Olivier Niggli, Dyrektor Generalny WADA:

„To dla mnie przyjemność, że mogę być w Polsce na tym szczycie, tak ważnym dla czystego sportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że harmonizacja, innowacyjność i jedność to trzy kluczowe słowa na drodze do stworzenia światowego systemu antydopingowego, na który zasługują wszyscy zawodnicy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są spotkania takie jak to. Gratuluję organizatorom zaprezentowanej tu w tym tygodniu pozycji lidera. Jestem pełen optymizmu i wierzę, że wspólnie możemy zrealizować ambitny program ochrony zawodników w tym regionie jak i na całym świecie.”

Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej: „Cieszę się że możemy współtworzyć tak ważne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie antydopingowe. POLADA mocno stawia na współpracę międzynarodową i niesienie pomocy rozwijającym się organizacjom antydopingowym. Robimy to od wielu lat i robimy to skutecznie. Teraz jednak przyszedł czas aby to doświadczenie wykorzystać w jeszcze szerszym zakresie. Obecność na naszym Szczycie tak ważnych osób związanych z antydopingiem w Europie i na świecie jest wyraźnym sygnałem, że jest potrzeba aby działać wspólnie na rzecz sportowców i uczciwości na zawodach. Podczas Szczytu będziemy poruszać tematy związane z prawem, przepisami Światowego Programu Antydopingowego, współpracą międzynarodową, śledztwami a także rolą sportowców i dziennikarzy w promocji czystego sportu.”