Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Szkolenie WADA i POLADA dotyczące zarządzania wynikami dla Central Asia RADO

We współpracy ze Światową Agencją Antydopingową dyrektor POLADA Michał Rynkowski przeprowadził szkolenie z zakresu zarządzania wynikami dla członków Centralno-Azjatyckiej Regionalnej Organizacji Antydopingowej. Całodniowe szkolenie odbyło się w w Taszkiencie w dniu 10 maja i obejmowało swoim zakresem zagadnienia ogólne, postępowanie w przypadku analitycznych i nieanalitycznych naruszeń przepisów antydopingowych, jak również postępowań dyscyplinarnych związanych z dopingiem. W spotkaniu uczestniczyli Kazuhiro Hayashi dyrektor regionalnego biura WADA na Azję i Oceanię oraz Francisco Leon menadżer ds. relacji NADO-RADO WADA oraz członkowie regionalnej organizacji antydopingowej.