Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Szkolenie kontrolerów antydopingowych

W trzydniowym szkoleniu, zakończonym egzaminem, wzięło udział 7 kontrolerów antydopingowych. Szkolenie miało na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji kontrolerów.

Wśród tematów szkolenia były, między innymi, te dotykające krajowego i międzynarodowego systemu antydopingowego, definicji dopingu, substancji i metod zabronionych, kwestii związanych z TUE, ale przede wszystkim najważniejszych aspektów dla pracy kontrolerów, czyli:

  • praw i obowiązków kontrolera antydopingowego
  • zasad i przebiegu kontroli antydopingowej
  • zasad postępowania z nieletnimi i niepełnosprawnymi zawodnikami w toku kontroli antydopingowej
  • działania w sytuacji krytycznej
  • zasad współpracy z organizatorami zawodów
  • zasad wypełniania dokumentacji kontroli antydopingowej
  • zasad przygotowania miejsca i sprzętu do przeprowadzenia kontroli antydopingowej

Przygotowanie kontrolerów do pracy jest tak samo kluczowe, jak zawodników do rywalizacji. Tylko odpowiednio zdobyte kwalifikacje dają pewność, że kontrolerzy będą wykonywać swoją pracę w prawidłowy sposób. Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności jest zatem podstawą. Jestem przekonany, że wszyscy kontrolerzy są gotowi do przeprowadzania kontroli antydopingowych wśród największych gwiazd sportu – wyjaśnia Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

W 2021 roku odbywają się najważniejsze sportowe imprezy międzynarodowe, w tym Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a to oznacza, że również praca Polskiej Agencji Antydopingowej i kontrolerów jest wzmożona. Tylko w ubiegłym roku przeprowadzono 413 akcji kontrolnych.