Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Szkolenie dla Ukraińskiej Agencji Antydopingowej

POLADA we współpracy z Panelem Dyscyplinarnym przy POLADA w dniach 25-26 czerwca w Kijowie przeprowadziła szkolenie dla Narodowego Centrum Antydopingowego Ukrainy (NADC) z zakresu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu . Szkolenie obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące: sposobu organizacji i funkcjonowania paneli dyscyplinarnych,  postępowania przygotowawczego oraz właściwego postępowania dyscyplinarnego. Tego rodzaju aktywność wpisuje się w 3-letni plan współpracy uzgodniony pomiędzy POLADA i NADC, który jest realizowany pod auspicjami Światowej Agencji Antydopingowej oraz Rady Europy. POLADA była reprezentowana przez dyrektora Michała Rynkowskiego, natomiast Panel Dyscyplinarny przy POLADA przez mec. Aleksandrę Łysuniak-Strauch.  NADC było reprezentowane m.in. przez dyrektora Ivana Kurlishchuka oraz wice-dyrektora Yaroslava Kruchka