Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Szkolenie dla narodowych organizacji antydopingowych oraz organów dyscyplinarnych

We współpracy z World Anti-Doping Agency i Athletics Integrity Unit zakończyliśmy trzydniowe (26-28 lutego) szkolenie dotyczące zarządzania wynikami oraz realizacji postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych. Głównymi celami tej wspólnej inicjatywy jest podniesienie jakości orzecznictwa organów dyscyplinarnych z regionu Europy Środkowo-wschodniej, przygotowanie do implementacji znowelizowanej wersji Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz ujednolicenie realizacji postępowań antydopingowych. W szkoleniu bierze udział blisko 40  przedstawicieli reprezentujących  narodowe agencję antydopingowe oraz organy dyscyplinarne z 9 krajów: Austrii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy  oraz Węgier.