Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Światowy Kodeks Antydopingowy

Światowy Kodeks Antydopingowy

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje znowelizowany Światowy Kodeks Antydopingowy w wersji 2019.

Kodeks jest podstawowym i uniwersalnym dokumentem, na którym oparty jest Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Celem Kodeksu jest promowanie działań na rzecz zwalczania dopingu poprzez powszechną harmonizację podstawowych elementów antydopingowych. Jest on wystarczająco precyzyjny, by można było osiągnąć pełną harmonizację w kwestiach, w których wymagana jest jedność stanowisk, a jednocześnie na tyle ogólny w innych obszarach, co umożliwia elastyczne wdrażanie zasad antydopingowych. Kodeks stanowi zbiór reguł określających prawa i obowiązki zawodnika, kar za naruszenie przepisów antydopingowych, oraz postępowania przed organami dyscyplinarnymi.

Podstawowe przesłanki Kodeksu

Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie tego, co z natury rzeczy jest wartościowe w sporcie. Wartość tę często nazywa się „duchem sportu”; jest ona esencją Olimpizmu; jest odzwierciedleniem prawdy. Duch sportu jest świętowaniem ducha człowieka, ciała i umysłu, charakteryzuje się następującymi wartościami:

 • Etyka, zasada fair-play i uczciwość
 • Zdrowie
 • Doskonałość w działaniu
 • Charakter i wykształcenie
 • Zabawa i radość
 • Praca zespołowa
 • Poświęcenie i zaangażowanie
 • Poszanowanie reguł i prawa
 • Poszanowanie samego siebie i innych uczestników
 • Odwaga
 • Wspólnota i solidarność

Doping jest zasadniczo sprzeczny z duchem sportu.

Aby można było walczyć z dopingiem poprzez promowanie ducha sportu Kodeks wymaga od każdej organizacji antydopingowej opracowania i wdrożenia programów edukacyjnych dla sportowców, w tym młodzieży, oraz personelu pomocniczego sportowca.

Dokumenty PDF