Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie z Polskimi Związkami Sportowymi

W dniu 24 października br. odbyło się spotkanie POLADA z przedstawicielami polskich związków sportowych. Prezentacje na temat nowej struktury i zadań POLADA, zmian w przepisach antydopingowych i płaszczyzn współpracy z PZSami przedstawił Michał Rynkowski p.o. Dyrektora POLADA, zmiany na liście substancji i metod zabronionych oraz zagrożenie związane ze stosowaniem odżywek i suplementów diety omówiła dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska – Kierownik ZBA INSP PIB, zagadnienia związane z wyłączeniami dla celów terapeutycznych przedstawiła dr Katarzyna Szmigielska – przewodnicząca Komitetu TUE, omówienia programu edukacyjno-informacyjnego dokonał dr Dariusz Bałchnio – Kierownik Dep. Edukacji i Informacji POLADA wraz z Grzegorzem Borkowskim – Oficerem Edukacyjnym POLADA. Uczestnikom dziękujemy za przybycie i zachęcamy polskie związki sportowe do podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych w zakresie walki z dopingiem w sporcie.