Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie WADA – CEADO – CoE w Warszawie

W Warszawie odbyło się spotkanie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Środkowo Europejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) oraz Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (CoE). Głównym tematem: wzmocnienie działań antydopingowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli:

– Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka

– Przewodniczący CEADO i dyrektor Austriackiej Agencji Antydopingowej Michael Cepic

– Przewodniczący Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy Michael Petrou

– Dyrektor Słowackiej Agencji Antydopingowej Žaneta Csáderová

– Dyrektor Słoweńskiej Agencji Antydopingowej Jani Dvoršak

– Dyrektor Biura Prezydenta WADA Rafał Piechota

– Członek CEADO Anastasia Solodilova

Organizatorem spotkania była Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), którą na miejscu reprezentował dyrektor Michał Rynkowski: – Fakt, że spotkanie z przedstawicielami najważniejszych instytucji antydopingowych na świecie, jak WADA i w naszym regionie, jak CEADO odbywa się w Warszawie, jest dla Polskiej Agencji Antydopingowej nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale także sygnałem, że jesteśmy liczącym się partnerem w globalnej walce o czysty sport.

Spotkanie miało na celu, przede wszystkim, szczegółowe omówienie dalszego wzmacniania działań antydopingowych w Europie środkowo-wschodniej, ale również pomoc w rozwoju systemu antydopingowego krajów bałkańskich i kaukaskich. Kraje CEADO są gotowe do przekazania całej wiedzy i przeprowadzenia procesu budowania systemu antydopingowego od postaw w tych krajach. – Było to bardzo udane spotkanie. Jako grupa Środkowoeuropejskich Narodowych Agencji Antydopingowych (CEADO) będziemy podejmować dalsze wysiłki na rzecz rozwoju programów antydopingowych w regionie. Pomaganie innym jest wpisane w DNA naszej organizacji. Pracując dla innych narodowych agencji, pracujemy dla sportowców i uczciwego sportu. Chcemy, aby każdy mógł brać udział w rywalizacji sportowej na równych zasadach powiedział po spotkaniu Michael Cepic Przewodniczący CEADO.

Działania narodowych agencji zrzeszonych w CEADO skupiają się nie tylko wokół budowania skutecznego systemu antydopingowego, ale to także realizacja wspólnych projektów w dziedzinie edukacji i nauki. Co więcej, 31 maja 2021 roku CEADO podpisało z WADA memorandum o współpracy, które stanowi podstawę do podejmowania wspólnych działań. – Współpraca wszystkich zainteresowanych stron jest kluczowa w kontekście wzmacniana globalnego systemu antydopingowego. Jestem przekonany, że podpisane przez nas memorandum, w ramach którego będziemy wspierać konkretne projekty, znacząco przyczyni się do rozwoju innowacyjnych strategii antydopingowych w wielu krajach regionu. Dziękuję kierownictwu CEADO za gotowość do współpracy – powiedział Witold Bańka Prezydent WADA.

Obecnie CEADO wspiera kraje bałkańskie oraz kraje kaukaskie w osiągnięciu pełnej zgodności ze światowym kodeksem antydopingowym WADA. Warto dodać, że POLADA została także partnerem nowatorskiego projektu WADA „Global to Local”. Jego celem jest przeszkolenie ponad 100 specjalistów-praktyków antydopingowych w Europie. Projekt ma pomóc zwiększyć liczbę i możliwości specjalistów działających na rzecz ochrony czystego sportu.