Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie szefów wiodących agencji antydopingowych

Przedstawiciele 17 wiodących krajowych organizacji antydopingowych (NADO) oraz  iNADO (Institute of National Anti-Doping Organisations) spotkali się w Londynie w celu omówienia kluczowych zagrożeń dla czystego sportu oraz obszarów ściślejszej współpracy w ramach międzynarodowej społeczności antydopingowej.

Mapa drogowa dotycząca Rosji

W przededniu Mistrzostw Świata FIFA w Rosji, kraju który nie funkcjonuje zgodnie ze Światowym Programem Antydopingowym, szefowie agencji potwierdzili swoje zdecydowane stanowisko, że warunki określone w mapie drogowej stworzonej przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) muszą zostać w pełni spełnione. W związku z tym strona rosyjska powinna zaakceptować raport McLarena oraz przekazać dane laboratoryjne z zamkniętego laboratorium moskiewskiego do Światowej Agencji Antydopingowej.

 

Dobre zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów interesów

Grupa szefów agencji wezwała do zwiększenia odpowiedzialności organizacji sportowych i antydopingowych. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie ma mieć wprowadzenie zasad dobrego zarządzania oraz przestrzeganie międzynarodowych konwencji i norm antydopingowych.

Powstające w przyszłości programy sportowe muszą być zgodne z tymi zasadami w interesie praw uczciwych sportowców.

W następstwie skandalu dopingowego w Rosji wystosowano apel o przeprowadzenie niezależnego audytu, dotyczącego postępowania Światowej Agencji Antydopingowej prowadzonego w tej sprawie. Zdecydowanie poparto ten wniosek.

 

Wspieranie uczciwych sportowców

Przedstawiciele uważają za konieczne zapewnienie niezależnej reprezentacji sportowców w organach decyzyjnych Światowej Agencji Antydopingowej oraz włączenie Antydopingowej Karty Praw Sportowców do Światowego Kodeksu Antydopingowego.

W spotkaniu wzięły udział krajowe organizacje antydopingowe z: Australii, Austrii, Kanady, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Singapuru, Wielkiej Brytanii, USA, oraz iNADO.