Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie przedstawicieli komitetów i grup roboczych Rady Europy

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski w dniu 4 lutego 2019 r. reprezentował Grupę Monitorującą Konwencję Antydopingową Rady Europy podczas spotkania z sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjørnem Jaglandem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania poszczególnych ciał roboczych Rady Europy, poprawa skuteczności działania mechanizmów monitorujących oraz kwestia przestrzegania wartości nadrzędnych Rady Europy w poszczególnych krajach.