Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie POLADA – Panel Dyscyplinarny

Za nami ważne spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej i Panelu Dyscyplinarnego obu instacji. Spotkanie prowadzili: przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji Aleksandra Łysuniak – Strauch oraz przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji Tomasz Rutkowski, a ze strony POLADA: dyrektor Michał Rynkowski.

Spotkania przedstawicieli POLADA i Panelu Dyscyplinarnego są stałym elementem współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Umożliwiają one wymianę doświadczeń i spostrzeżeń oraz wpływają na pozytywne zmiany w realizacji zadań, w tym również przyspieszenie procedur. Mają na celu także omówienie prawa antydopingowego oraz istotnych przykładów przepisów i ich zastosowania na świecie.