Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie POLADA-NADC w Warszawie

W Warszawie, w dniach 03.11-04.11.2022 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Antydopingowej odbyło się spotkanie pomiędzy POLADA – Narodowym Centrum Antydopingowym Ukrainy oraz Ministerstwem Młodzieży i Sportu i Ukrainy. Zaproszenie do Polski wschodnich sąsiadów wynika z prowadzonej, jeszcze przed wojną, polityki wsparcia Ukrainy w budowaniu silnego systemu antydopingowego.

Gości z Ukrainy w siedzibie POLADA powitał dyrektor Michał Rynkowski i podkreślił znaczenie takich wizyt: Jesteśmy pełni podziwu, że nawet podczas wojny ukraińskie NADC prowadzi działalność na rzecz czystego sportu. Jesteśmy przekonani, że takie spotkanie, jak to w Warszawie pozwoli wykonywać im obowiązki w tym zakresie jeszcze skuteczniej.

Kluczowym aspektem jest kształcenie osób odpowiedzialnych za system antydopingowy na Ukrainie, na przykładzie doświadczeń POLADA. Polska Agencja Antydopingowa jest jedną z wiodących w Europie i na świecie, dlatego korzystanie z wiedzy POLADA jest niezwykle ważne dla wschodnich sąsiadów.

Spotkanie w Warszawie to dwa dni merytorycznej wiedzy z zakresu antydopingu. W warsztaty zaangażowani są pracownicy POLADA, którzy na co dzień odpowiadają za takie obszary, jak: kontrola antydopingowa, przepisy antydopingowe i struktura agencji antydopingowej, współpraca międzynarodowa, śledztwa antydopingowe, edukacja antydopingowa, kwestie związane z TUE.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugiego dnia, w murach POLADA, gości z Ukrainy powitał Szymon Giderewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego MSiT. Przedstawiciele NADC oraz Ministerstwa Młodzieży i Ukrainy odwiedzili także Polskie Laboratorium Antydopingowe. Wiedzę przekazywali dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska oraz dr Paweł Kaliszewski. Spotkanie kończy seria Q&A.

Stronę ukraińską reprezentowali:

Ukraińskie Centrum Antydopingowe: Yevgenii Konovalenko, Valerii Zlomynoga, Yana Redko, Hanna Petrosova, Liudmyla Huslavska, Kateryna Koval

Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy: Dmytro Panko, Yuriy Muzyka, Natalia Radchuk