Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie POLADA i Panelu Dyscyplinarnego

W dniu 10 sierpnia odbyło się spotkanie Polskiej Agencji Antydopingowej z Panelem Dyscyplinarnym. Przedmiotem spotkania były zmiany w zakresie zarządzania wynikami w Polskiej Agencji Antydopingowej, wykorzystanie doniesień naukowych do interpretacji stanów faktycznych, wymiana poglądów  z przedstawicielem kancelarii Kellerlhals Carrard Rossem Wenzelem, czołowym praktykiem w zakresie egzekwowania przepisów antydopingowych, oraz powstanie strony internetowej Panelu.  Następnego dnia członkowie Panelu  Dyscyplinarnego we własnym zakresie skupili się na sprawach organizacyjnych i proceduralnych.