Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie POLADA i Panelu Dyscyplinarnego

W dniach 10-11 sierpnia w Lublinie, Polska Agencja Antydopingowa i Panel Dyscyplinarny obu instancji spotkały się w celu podsumowania działalności w minionym roku i omówienia interesujących zagadnień z zakresu prawa antydopingowego.

Spotkanie prowadzili przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji Aleksandra Łysuniak – Strauch oraz przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji Tomasz Rutkowski, a ze strony #POLADA: dyrektor Michał Rynkowski oraz wicedyrektor Hubert Dziudzik.

W spotkaniu on-line wzięła udział także Olympia Karavasili ze Światowej Agencji Antydopingowej, z którą omawiano kwestie związane z odpowiedzialnością za niewłaściwe podawanie danych pobytowych przez zawodników.

Bardzo interesujące było wystąpienie przewodniczącej Komitetu TUE dr Katarzyny Szmigielskiej w zakresie prawa związanego z udzielaniem zgody na tzw. wyłączenia dla celów terapeutycznych na konkretne, wskazane we wniosku substancje lub metody zabronione.

Ważnym elementem spotkania było podsumowanie programu szkoleniowego Światowej Agencji Antydopingowej dla członków Zespołu ds. Zarządzania Wynikami i Panelu Dyscyplinarnego, które przedstawiła Agnieszka Oknińska-Szewczyk członkini Panelu Dyscyplinarnego I instancji.

Spotkania przedstawicieli POLADA i Panelu Dyscyplinarnego, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w końcowym efekcie wpływają na pozytywne zmiany w realizacji zadań, w tym również przyspieszenie procedur.