Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie Ministra Witolda Bańki z POLADA

W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie z Panem ministrem Witoldem Bańką, który jest równocześnie prezydentem elektem WADA. Podczas spotkania Pan minister podziękował za dotychczasową współpracę pracownikom agencji, przedstawicielom Rady POLADA oraz Panelu Dyscyplinarnego. Dokonał również podsumowania ostatnich 4 lat działalności na forum antydopingowym oraz wskazał na wyzwania stojące przed systemem antydopingowym w Polsce i na świecie.