Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie Komitetu Zawodniczego POLADA

Odbyło się kolejne, już drugie  spotkanie Komitetu Zawodniczego POLADA. Przedmiotem dyskusji była rekomendacja komitetu ds. zgodności WADA dotycząca zawieszenia rosyjskich sportowców, plany POLADA na 2020 rok, udział członków komitetu w kampanii antydopingowej „Gramy Fair” oraz zagadnienia organizacyjne. Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano kandydaturę  Luizy Złotkowskiej na członka Komitetu Zawodniczego WADA.

Komitet Zawodniczy POLADA został powołany w maju 2019 r., działa w sposób niezależny, składa się z siedmiu członków, pełni funkcje opiniotwórcze i doradcze. Członkowie Komitetu Zawodniczego POLADA wybierani są na 3-letnie kadencje. W skład komitetu wchodzą:

Luiza Złotkowska – Przewodnicząca

Andżelika Cichocka – Członek

Mariusz Czerkawski – Członek

Marcin Lewandowski – Członek

Konrad Niedźwiedzki – Członek

Monika Pyrek-Rokita – Członek

Katarzyna Rogowiec – Członek