Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie ITA – POLADA. Program antydopingowy na ostatniej prostej przed Igrzyskami Europejskimi

W Lozannie, w siedzibie International Testing Agency (ITA, Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej), odbyło się spotkanie dotyczące realizacji programu antydopingowego podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy POLADA oraz ITA a także przedstawiciele obu instytucji odpowiedzialni za przygotowania.

Wśród tematów, które pojawiły się podczas spotkania poruszono temat zasad informowania o naruszeniach przepisów antydopingowych podczas trwania imprezy, omówiono politykę udostępniania danych oraz działań dotyczących testowania podczas Igrzysk, zarówno w trakcie zawodów, jak i pomiędzy startami.

Benjamin Cohen, dyrektor generalny ITA podkreślił rolę współpracy pomiędzy ITA oraz POLADA podczas Igrzysk. Przepływ informacji, koordynacja działań testowych i wszystkie aspekty logistyczne muszą być dobrze skoordynowane, aby zapewnić płynną realizację programu antydopingowego.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że tysiące sportowców pojawi się na południu Polski, aby wystąpić, w tej chwili, na najważniejszej europejskiej scenie sportowej. Wielu z nich ma nadzieję zakwalifikować się do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. ITA i POLADA muszą zatem również działać na najwyższym poziomie, aby zapewnić wszystkim czyste i uczciwe zawody. Jesteśmy przygotowani i gotowi na to wyzwanie. Walka z dopingiem to prawdziwy wysiłek zespołowy i jesteśmy wdzięczni wszystkim wolontariuszom, kontrolerom antydopingowym, ekspertom laboratoryjnym i wszystkim stronom, które współpracują z nami, aby przyczynić się do sukcesu Igrzysk Europejskich – powiedział Cohen.

To zdecydowanie będzie jedno z największych wyzwań z jakimi zmierzy się POLADA. Pobranych zostanie około 1200 próbek, na miejscu pojawi się 60 kontrolerów antydopingowych z wielu europejskich krajów i 120 wolontariuszy. Badania antydopingowe będzie realizowało Polskie Laboratorium Antydopingowe z siedzibą w Warszawie. – Skuteczne planowanie, monitorowanie postępów przygotowań, współpraca z międzynarodowymi organizacjami i koordynacja wszystkich działań stanowi dla nas podstawę do realizacji programu antydopingowego na najwyższym światowym poziomie. I to wszystko się dzieje. Naszym celem jest aby wszyscy zawodnicy wiedzieli, że będziemy czuwać nad ideą fair play przez cały czas trwania zawodów – podkreślił Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Podczas Igrzysk Europejskich POLADA będzie współpracowała z przedstawicielami Francuskiej Agencji Antydopingowej. To początek długofalowej współpracy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Pojawią się także działania edukacyjne oraz wspólne działania ze Światową Agencją Antydopingową.

Kontaktem dla mediów w sprawach związanych z pozytywnymi wynikami antydopingowymi podczas Igrzysk Europejskich będzie ITA we współpracy z POLADA – O szczegółach współpracy z mediami przygotujemy oddzielny komunikat, tak aby ułatwić pracę dziennikarzom z całego świata podczas tej wymagającej imprezy – dodał Rynkowski.

W spotkaniu w Lozannie, ze strony ITA wzięli udział także Mateo Vallini – kierownik ds. testów oraz Marta Nawrocka – senior menadżerka ds. komunikacji. Polską Agencję Antydopingową reprezentowały również: Olha Zavhorodnya – koordynatorka ds. Igrzysk oraz Katarzyna Kopeć-Ziemczyk – menadżerka ds. komunikacji i rzeczniczka prasowa.