Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkanie CEADO – WADA w Warszawie

W Warszawie odbyło się spotkanie Środkowoeuropejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) na czele z Michaelem Cepicem, Przewodniczącym CEADO. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent WADA Witold Bańka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele biura Prezydenta WADA oraz narodowych agencji antydopingowych zrzeszonych w CEADO: Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Serbii i oczywiście Polski.

– To już kolejny raz gdy właśnie w Warszawie, najważniejsi przedstawiciele organizacji tworzących CEADO oraz najważniejsi przedstawiciele WADA spotykają się i wspólnie wyznaczają kierunki rozwoju dla systemu antydopingowego w regionie. Nie ma co ukrywać, że pandemia, a dzisiaj  także wojna w Ukrainie ma wpływ na kontrole antydopingowe. Chcąc zachować jak największą staranność w zapewnieniu uczciwej rywalizacji POLADA zdecydowała się testować sportowców z Ukrainy – mówi Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej.

Tematy związane z kontrolą i testowaniem oraz współpracą z ITA to jeden z przewodnich tematów poruszanych w Warszawie. Zwrócono uwagę na prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości związanych z prywatnymi dostawcami usług kontroli. Wszystkie strony zgadzają się co do tego, że każda z firm mogących podjąć współpracę z narodowymi agencjami antydopingowymi powinna wykazać się należytym doświadczeniem i starannością w przeprowadzaniu kontroli antydopingowych.  

Cieszy nas także możliwość dzielenia się spostrzeżeniami na temat planowanych działań z Prezydentem WADA, Witoldem Bańką. Dla naszej organizacji ważna jest synergia ze światowymi standardami – dodaje Michał Rynkowski.   

Dzień wcześniej agencje tworzące CEADO odbyły spotkanie robocze mające na celu ustalenie dalszej drogi rozwoju, w tym współpracy w obszarze edukacji, projektów naukowych oraz współpracę sportowców w ramach działających komitetów zawodniczych. Rozmowy toczyły się także na temat związany z podniesieniem jakości programów antydopingowych w regionie. Na spotkaniu CEADO poruszono także kwestie związane z organizacją Igrzysk Europejskich w Krakowie w 2023 roku. CEADO podjęło także decyzję o wsparciu działań POLADA w zakresie przygotowań i przeprowadzania kontroli podczas Igrzysk.

Wsparcie, którego chcemy udzielić POLADA to także sygnał dla wszystkich członków CEADO, że działamy wspólnie, wpieramy się w realizacji naszych programów antydopingowych. Współpraca na poziomie międzynarodowym w obszarze naszej organizacji wpływa pozytywnie nie tylko na kraje CEADO, ale także na innych członków antydopingowej społeczności ­– podsumowuje Michael Cepic, Przewodniczący CEADO i dyrektor Austriackiej Agencji Antydopingowej.

CEADO ma także nowego wiceprzewodniczącego. Został nim, wybrany w Warszawie, Jani Dvoršak ze słoweńskiego NADO.