Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spotkania POLADA-NADC

Polska Agencja Antydopingowa, w dniach 16-17 grudnia 2021 roku, gościła w Warszawie Kierownika Kontroli Antydopingowej NADC (Ukraińska Agencja Antydopingowa). Olha Zavhorodnya spotkała się dyrektorem POLADA Michałem Rynkowskim oraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Antydopingowej odpowiedzialnymi za kontrole oraz śledztwa w POLADA.

Dla Polskiej Agencji Antydopingowej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest jednym z najważniejszych działań międzynarodowych. POLADA zawsze odpowiada pomocą na prośbę konkretnych agencji antydopingowych, które w danym momencie potrzebują wsparcia.

POLADA wspiera wzmacnianie systemu antydopingowego u naszych ukraińskich kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. W naszych rozmowach skoncentrowaliśmy się na podniesieniu poziomu jakości programu kontroli antydopingowej na Ukrainie, systemie szkolenia kontrolerów antydopingowych, właściwej obsłudze systemu ADAMS, śledztwach i analizie danych – wyjaśnia Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

Współpraca międzynarodowa organizacji odpowiedzialnych za czysty sport jest także jednym z kluczowych elementów polityki prowadzonej przez Światową Agencję Antydopingową. Jest to także istotne dla Środkowo Europejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO), której członkiem jest Polska. W ten sposób realizowane są założenia dążące do wyrównania poziomu i jakości systemów antydopingowych na świecie.

W spotkaniu poza dyrektorem POLADA Michałem Rynkowskim, udział wzięli: Kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami Piotr Wójcik, reprezentująca Departament Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami Joanna Kaczor – Bednarska oraz Kierownik Zespołu Analityczno – Śledczego Agnieszka Ostrowska.