Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Spektakularne śledztwa i intensywne kontrole. Podsumowanie działań antydopingowych 2022 w POLADA

Polska Agencja Antydopingowa, w 2022 roku, wszczęła 5 śledztw nieanalitycznych, z czego najgłośniej wybrzmiała w mediach sprawa zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województwa śląskiego. W wyniku wspólnych działań z CBŚP i Prokuraturą Okręgową w Gliwicach aresztowano 7 osób.

Grupa wytwarzała i wprowadzała do obrotu m.in. substancje anaboliczne, hormony i czynniki wzrostu. Handel środkami odbywał się za pomocą sklepów internetowych, które zrealizowały ponad 25 tys. zamówień na kwotę 4,8 mln zł.  To, co istotne z punktu widzenia POLADA to fakt, że członkowie tej grupy przestępczej wywodzili się i byli związani ze środowiskiem sportowym, angażując w proceder zawodników różnych dyscyplin. 

Dla Polskiej Agencji Antydopingowej było to jedno z działań o najwyższym priorytecie. Dzięki intensywnej współpracy POLADA i służb udało się zatrzymać grupę, która nie tylko zajmowała się praniem brudnych pieniędzy, ale także działała w obszarze sprzedaży substancji zabronionych w sporcie. To najbardziej spektakularne, jak do tej pory, osiągnięcie w zakresie nieanalitycznych śledztw antydopingowych w Polsce i jedno z bardziej znaczących na świecie – wyjaśnia Agnieszka Ostrowska, kierownik Zespołu Analityczno – Śledczego POLADA.

– Ta sprawa była dla nas istotna także pod kątem edukacyjnym. Warunki przechowywania i produkcji tych nielegalnych środków były dalekie od wymogów sanitarnych. Dlatego wielokrotnie podkreślaliśmy znaczenie tej sprawy również dla zwiększenia świadomości Polaków, by nie kupować podejrzanych produktów w Internecie. To może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia – dodaje Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Inne śledztwa nieanalityczne dotyczyły naruszenia warunków dyskwalifikacji, odmowy poddania się kontroli czy również produkcji i sprzedaży sterydów za pośrednictwem strony internetowej. Ta ostatnia sprawa prowadzona również z CBŚP jest w toku.

Kontrole antydopingowe w liczbach

W 2022 roku kontrolerzy POLADA przeprowadzili 750 akcji kontrolnych i pobrali 2448 próbek moczu i krwi (1186 podczas zawodów oraz 1262 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). Skontrolowano zawodników reprezentujących 40 związków sportowych. Stwierdzono 22 przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych, najwięcej w kickboxingu (5), trójboju siłowym (3), boksie (2), rugby (2) i podnoszeniu ciężarów (2).

W 2022 roku statystyki, pod kątem naruszeń, zdominowali zawodnicy sztuk walki i sportów siłowych. Najwięcej akcji kontrolnych odbyło się zaś w lekkiej atletyce, kolarstwie i podnoszeniu ciężarów. To, co warto podkreślić to fakt, że po czasie pandemicznym, liczba pobranych próbek zdecydowanie wzrosła – komentuje Piotr Wójcik, kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowych i Zarządzania Wynikami w POLADA.

93 rozprawy i 36 obwinionych przed Panelami Dyscyplinarnymi

W 2022 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 93 rozprawy: 73 w I instancji (8 przy drzwiach zamkniętych) i 20 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 36 osób, z których 33 to zawodnicy, a 3 to przedstawiciele personelu pomocniczego (lekarze, fizjoterapeuci). Największa liczba stwierdzonych naruszeń przepisów antydopingowych dotyczyła kickboxingu (6 osób), kolarstwa wraz z parakolarstwem (3 osób) i podnoszenia ciężarów (3 osoby).

Rozprawy w związku z zarzutem naruszenia przepisów antydopingowych dotyczącym obecności w organizmie substancji zabronionej przeprowadzono wobec 26 osób, natomiast rozprawy w związku z pozostałymi zarzutami (użycie metody zabronionej, współdziałanie w naruszeniu przepisów antydopingowych, odmowa poddania się kontroli antydopingowej, naruszenie wymagań dot. wskazania miejsca pobytu i naruszenie zasad dyskwalifikacji) przeprowadzono wobec 10 osób.

Po więcej informacji na temat działań Panelu Dyscyplinarnego zapraszamy na stronę www.